Hlášení nekalých praktik

Toto je kanál urcený k podávání hlášení, pokud se domníváme, že nekdo jedná, byt jen potenciálne, v rozporu se zákony, predpisy a/nebo zásadami obsaženými v Globálním kodexu chování spolecnosti Alfasigma.

Osoby podávající hlášení jednají v zájmu skupiny Alfasigma a vztahuje se na ne ochrana.

Skupina Alfasigma zarucuje duvernost identity oznamovatelu a zakazuje jakoukoli formu odvety vuci nim.

Hlášení musí být podávána v dobré víre, musí být podložená, založená na presných a shodných prvcích a musí se týkat overitelných skutecností.

Situace soukromé povahy nebo stížnosti osobní povahy na kolegy nebo nadrízené jsou mimo rámec tohoto systému hlášení a spadají do odpovednosti oddelení lidských zdroju.

Skupina Alfasigma netoleruje zneužívání kanálu pro podávání hlášení.

Zarucujeme, že všechny obdržené pripomínky budou peclive posouzeny.

Po prihlášení postupujte podle uvedených pokynu.

Chcete-li podat hlášení, klikněte na následující tlačítko.

Pokud jste již podali hlášení, zdejte zde kód pro jeho zobrazení a sledování